Levensenergie tanken - Waterkwaliteit

Verlevendigd water - denatuurvorser Grander

Ons land is gezegend met zuiver bergbronwater. Opdat de oorspronkelijk genezende kracht van het water zich weer volkomen kan ontwikkelen, hebben wij op het gehele terrein de, door de natuurvorser Grander ontwikkelde, waterverlevendiging ingebouwd. Uit al onze waterkranen en in het zwembad stroomt verlevendigd water.  • levensenergie tanken – diep doorademen
  • ongedwongen en vrij – zonder gejaagdheid
  • zon, bergen en zuiver, helder, bronwater
  • nauw verbonden met de natuur en familiair

Voorkomend omgaan met de natuur

Ons milieu ligt ons aan het hart. Wij gaan zeer voorkomend met de natuur om en werden om deze redenen onderscheiden met het gouden milieukwaliteitszegel onderscheiden. Deze onderscheiding is onder de Tiroolse campings uniek. Gunt u zich een energievakantie op de camping in Tirol. Nauw verbonden met de natuur en opgewekt. Beleef deze verjongingsbron voor uw lichaam en uw geest.