Zwemmen en baden in het campingzwembad

Camping met openluchtzwembad

Onderduiken in het koele nat ! Verkwikking in de zomervakantie in het campingzwembad met zonneweide. Ons land is gezegend met zuiver bergbronwater. Opdat de oorspronkelijk genezende kracht van het water zich weer totaal kan ontwikkelen, hebben wij op de gehele camping en in het campingzwembad, de, door de natuurvorser Grander ontwikkelde, waterverlevendiging ingebouwd. Uit al onze waterkranen en in het openluchtzwembad stroomt verlevendigd water.

Fris water en milieukwaliteitsmerk

Wij gaan zeer voorkomend met de natuur om en werden om deze redenen onderscheiden met het gouden milieukwaliteitsmerk. Deze onderscheiding is onder de Tiroolse campings uniek. Ons milieu ligt ons aan het hart. Gunt u zich een energievakantie, nauw verbonden met de natuur en opgewekt, in de bergen van Tirol, op een camping met openluchtzwembad en fris bronwater!